Megyénkről... Önkormányzat... Területfejlesztés... Keresés a portál oldal híreiben, dokumentumaiban...
VÁLASZTÁS

Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Iroda

Nemzeti Választási Iroda

Határozatok

Korábbi választások


57 milliós esélyegyenlőségi projektet valósít meg a megye

Sikeresen pályázott a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat az EFOP- 1.6.3-17 kódszámú, a „Megyei szintű felzárkózás - politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című felhívásra. A cél egy olyan széleskörű összefogás, konzultációs rendszer megteremtése a megyében, amely hozzájárul a hátrányos helyzetű csoportok - a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és a fogyatékkal élők - problémáira adható válaszok kidolgozásához és megvalósításához. Ennek érdekében a megyei önkormányzat többek között vállalta egy megyei felzárkózási fórum felállítását, az esélyegyenlőség érdekében munkálkodó szervezetek –, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, oktatási intézmények, nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek – bevonásával. Ezen túl felzárkózási szakembert és koordinátort alkalmaznak, akik feltérképezik a hiányosságokat, a speciális problémákat. Az EFOP-1.6.3.172017.00008 azonosító számú projekt keretében Szolgáltatás Út Térképet készítenek, amelyben feltérképezésre kerülnek a megyei szolgáltatási utak, a szolgáltatási hiányok is.

A Megyeháza nagytanácstermében tartott nyitórendezvényén Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, a pályázat keretében a megyei önkormányzat lehetőséget kapott, hogy figyelmét a kistelepülések után azok felé fordítsa, akik valamilyen oknál fogva hátrányos helyzetbe kényszerültek. „A kérdés nem lokális, az egész megyét érinti, sajnos mindenhol vannak olyanok, akik segítségre szorulnak” – mondta.

Czunyiné Dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő kiemelte, megyénk szerencsére az élen jár, de nem feledkezhetünk meg azokról, akiknek segítségre és támogatásra van szüksége. „Cél volt mindig is a képzés, a továbbképzés, a munkaerőpiaci integráció támogatása, és egyébként a mentális segítségnyújtás azon felül is, hogy szakmai támogatással segítjük a rászoruló csoportokat. Az önkormányzatok eddig is kiváló partnerek voltak ebben” – mondta.

Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője kifejtette, ennek a programnak éppen az az elsődleges feladata, hogy az együttműködő partnerek feltérképezzék a meglévő, igénybe vehető szolgáltatásokat, el tudják juttatni ennek hírét mindazok – személyek, családok, kisebb csoportok számára, akik a legkiszolgáltatottabb helyzetben vannak, és a legkevésbé tudnak tájékozódni a lehetőségekről.

„Ez egy olyan problémakör, amelyet megoldani ugyan nem tudunk, de ne éljük meg kudarcként, hiszen mindig tehetünk érte egyénenként is, hogy helyzetükön javítani tudjunk” - mondta Dr. Völner Pál országgyűlési képviselő.

A rendezvény további részében Sztojka Attila, az EMMI Felzárkózási Fejlesztések Főosztályának vezetője tartott előadást a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, a megvalósítás intézményrendszeréről, a támogató forrásokról, illetve az önkormányzati oldal szerepéről és a területi szint jelentőségéről. Mindezt Csapucha Árpád felzárkózási munkatárs ismertetője követte, amelyben a projekt tartalmáról és céljairól tartott tájékoztatót a megjelentek részére. A program zárásaként sor került a Felzárkózási Fórum létrehozására is. A Fórum alapító okiratát utolsóként Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke látta el kézjegyével.

2018-02-28 13:33 -=Vissza=-

www.kemoh.hu


Közérdekű adatok
Kormányhivatal
Partnerlinkek

Települési Pályázati és Fejlesztési Alap


Idegenforgalom