Megyénkről... Önkormányzat... Területfejlesztés... Keresés a portál oldal híreiben, dokumentumaiban...
VÁLASZTÁS

Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Iroda

Nemzeti Választási Iroda

Határozatok

Korábbi választások


Pályázat KDR Innovációs Díj elnyerésére

Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség pályázatot hirdet a 2009. évi Közép-dunántúli Regionális Innovációs Díj elnyerésére.

Pályázni egyrészt vállalkozásoknak, olyan megvalósult innovációs projekttel lehet (új termék, új szolgáltatás, új eljárás létrehozása, piaci bevezetése), amely az elmúlt két évben realizálódott, és számokkal alátámasztott eredmény-kimutatással rendelkezik. Másrészt diákoknak, illetve diákcsoportoknak az elmúlt két évben született, megvalósított, vagy megvalósítás alatt lévő innovációs projektötlettel.

Az innováció alapja lehet kutatás-fejlesztési eredmény, termékfejlesztés, szabadalom, know-how, technológiatranszfer, informatikai rendszerfejlesztés, szolgáltatás-fejlesztés.

A Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Díj kategóriái

1. kategória: Közép-Dunántúli Regionális Vállalkozói Innovációs Díj
2. kategória: Közép-Dunántúli Diák Innovátor Díj

Lehetséges pályázók köre

    
1. kategória:
A Közép-dunántúli Régióban bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro-, kis-, és középvállalkozások, egyéni vállalkozók (Pályázhat a Közép-dunántúli régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkező, a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősülő gazdálkodó szervezet.)

     2. kategória:
A régióban állandó lakhellyel rendelkező, vagy a régióban tanuló diákok, illetve diákcsoportok.


A pályázat tartalmi és formai követelményei
A pályázatokat nyomtatott formában 1 eredeti, valamint 2 másolati példányban, továbbá 1 példányban CD-n vagy DVD-n kell beadni.

A pályázati csomag kötelező tartalma

  1. Pályázati adatlap (formanyomtatvány szerint).
  2. Részletes pályázat (ennek követelményeit a formanyomtatvány tartalmazza, max. 10 A/4 oldal terjedelemben).
  3. Referenciák (pl. szakvélemények, vevői vélemények, fotók, filmek, szakcikkek, stb.; erre nem vonatkozik kötelező formanyomtatvány).
  4. Aláírt nyilatkozat a közölt adatok, információk hitelességéről (formanyomtatvány szerint).

A Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség tudomására jutó üzleti titkot, know-how-t, valamint bármely más adatot, információt bizalmasan kezel, a pályázók személyiségi, szerzői, iparjogvédelmi és egyéb jogait nem sérti.

A pályázat elbírálása és díjazása
A beérkezett pályázatokat formailag a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség értékeli. A tartalmi értékelést a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség által felállított Értékelő Bizottság végzi. A végső döntést a díjazottakról az Értékelő Bizottság hozza meg.

A díjak átadására az Európai Kis- és Középvállalkozások Hete' 2009 székesfehérvári rendezvényének keretein belül (2009. május 7-én) kerül sor.

A pályázatot benyújtók közül mindegyik kategóriában 1-1 pályázó nyeri el az innovációs díjat, amelynek összege az első kategóriában 600.000 forint, a második kategóriában pedig 400.000 forint. A legjobb 3-3 pályázat emellett lehetőséget kap arra, hogy a Régió meghatározó nyomtatott és elektronikus médiumaiban megjelentesse eredményeit, emellett eredményeik megjelennek az Innováció a Közép-Dunántúlon 2010 című kiadványban.

A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázati csomagokat az alábbi címre kell (postán vagy személyesen) eljuttatni 2009. április 10., 16 óráig: (postára adás időpontja)
Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.
A borítékra írják rá: 2009. Közép-dunántúli Regionális Innovációs Díj

Információ és adatlapok: http://www.kdriu.hu vagy Debreceni Gábor projektmenedzser, 22/514-111, 20/667-5560, gdebreceni@kdriu.hu

 

2009-03-05 17:12 -=Vissza=-

www.kemoh.hu

Közérdekű adatok
Kormányhivatal
Partnerlinkek

Települési Pályázati és Fejlesztési Alap


Idegenforgalom