Megyénkről... Önkormányzat... Területfejlesztés... Keresés a portál oldal híreiben, dokumentumaiban...
VÁLASZTÁS

Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Iroda

Nemzeti Választási Iroda

Korábbi választások


Komárom-Esztergom Megye Közgyűlésének Elnöke pályázatot hírdet


Pályázati felhívás

Komárom Esztergom Megye Közgyűlésének Elnöke pályázatot hírdet
a Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye
(2500 Esztergom, Niedermann Gy. u. 1.)
főigazgatói
munkakörének betöltésére.

Pályázati feltételek:

  • 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 9., 9/A., 9/C. pontjaiban előírt képesítés,
  • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

A pályázathoz csatolni kell:

  • a pályázó részletes szakmai életrajzát,
  • 3 hónapnál nem régebbi a büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítványt,
  • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
  • a képesítést igazoló okiratokat vagy közjegyzővel hitelesített másolatait,
  • a pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a bizottságok és a közgyűlés megismerje, abba betekintsenek, valamint azt a nyilatkozatát, hogy a testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.

Előnyt jelent:

  • vezetői gyakorlat,
  • szociális szakvizsga,
  • nyelvismeret,

A pályázati eljárás:

A pályázatot egy példányban a pályázati felhívásnak a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Központ (KSZK) internetes oldalán történő megjelenését követő 30 napon belül kell benyújtani a Komárom Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke, Dr. Völner Pál címére (Tatabánya, Fő tér 4. 2800). A pályázati felhívás a Szociális-, Családügyi és Munkaügyi Minisztérium hivatalos lapjában a Szociális Közlönyben és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat honlapján is megjelenik. A pályázatot „ Főigazgatói pályázat” megjelöléssel kell ellátni.

A pályázatokat a benyújtási határidőt követő 60 napon belül - személyes meghallgatás után - a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság véleményezi, majd a közgyűlés bírálja el.

A főigazgatói kinevezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény

(Kjt.) 23.§-a alapján önálló vezetői munkakörben történik.

A főigazgatói kinevezés határozatlan időre szól.

Bérezés és juttatás : a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény (Kjt.) 66/A.§-a és a 77/A.§-a alapján, valamint munkáltatói döntés szerint.

A munkáltató a Kjt. 41.§. szerinti munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítéséhez nem járul hozzá.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az intézményről további információt a Komárom Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Szociális referense ad a 06-(34)-517-158 számon.

2010-02-02 13:15 -=Vissza=-

www.kemoh.hu

Közérdekű adatok
Pályázatok
Kormányhivatal
Partnerlinkek

Települési Pályázati és Fejlesztési Alap


Idegenforgalom