Megyénkről... Önkormányzat... Területfejlesztés... Keresés a portál oldal híreiben, dokumentumaiban...
VÁLASZTÁS

Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Iroda

Nemzeti Választási Iroda

Határozatok

Korábbi választások


Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapja

A 2010. év május hó közepének és június hónap elejének nagy esőzései az egész országban jelentős károkat okoztak. A természeti csapások Komárom-Esztergom megyét sem kerülték el, a közösségi- és magánvagyonokban is súlyos veszteségek keletkeztek.

A megyei közgyűlés 112/2010 (VI.25.) számú közgyűlési határozatával  - 20 M Ft elkülönítésével - létrehozta a „Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek Pályázati Alapját”.
Az alap nyitott, minden segítő szándékú természetes és jogi személy, szervezet és magánszemély befizetéseivel hozzájárulhat. A befizetéseket fogadó elkülönített számla elnevezése és száma: „KEMÖ  Természeti kat. károsultak pály. alapja”, száma: 11600006-00000000-42189314, amelyre átutalással és pénztári befizetéssel is elhelyezhetők összegek.

Támogatásra jogosultak a megye (Tatabánya város kivételével) területén állandó lakóhellyel rendelkező magánszemélyek és a megyében székhellyel vagy telephellyel rendelkező szervezetek, akiknek bizonyíthatóan a 2010. évi május-júniusi természeti katasztrófa okozott anyagi károkat, és e veszélyhelyzet következtében megélhetésük, lakhatásuk ellehetetlenült, megnehezült, a szervezet működése veszélybe került, és állami/önkormányzati illetve biztosítótársasági kártérítésre nem, illetve csak részben jogosultak.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A pályázat benyújtásának határideje 2010. augusztus 15.,
melyet egy ízben a döntéshozó bizottság meghosszabbíthat.
Elnyerhető támogatás mértéke legfeljebb 1.000.000,- Ft.  Ennek mértékétől eseti jelleggel indokolt esetben – a közgyűlés jóváhagyásával - eltérhet a döntéshozó bizottság, de a támogatás összege ebben az esetben sem haladhatja meg a 2 millió forintot.
A támogatás odaítéléséről a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés három tagú ad-hoc bizottsága dönt. Ennek tagjai: a közgyűlés elnöke, a kistelepülési tanácsnok és a térség- és gazdaságfejlesztési bizottság elnöke.
A támogatás folyósítása a települési önkormányzat számlájára történik, a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül.  A kedvezményezett a támogatási összeget - a támogatási szerződésben megnevezett munkákról-, a vásárolt anyagokról, stb. kiállított számlák benyújtását követően, - a települési önkormányzattól kapja meg.
Az alappal kapcsolatos részletes információkat a pályázati szabályzat és mellékletei tartalmazzák.


Letölthető dokumentumok:

 

 

2010-07-08 14:07 -=Vissza=-

www.kemoh.hu

Közérdekű adatok
Kormányhivatal
Partnerlinkek

Települési Pályázati és Fejlesztési Alap


Idegenforgalom