Megyénkről... Önkormányzat... Területfejlesztés... Keresés a portál oldal híreiben, dokumentumaiban...
VÁLASZTÁS

Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Iroda

Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság

Nemzeti Választási Iroda

Határozatok

Ülnökválasztás 2019.

Korábbi választások


Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. január 1-jei hatállyal létrehozta

a Települési Fejlesztési Alap és a Katasztrófa Alap összevonásával

a Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alapot

 

Az Alap célja, hogy kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújtson a megye települési és nemzetiségi önkormányzatainak fejlesztési törekvéseik megvalósításához, illetve vissza nem térítendő támogatást nyújtson a természeti katasztrófában kárt szenvedett, illetve veszélyhelyzetbe került megyei magánszemélyeknek, nonprofit szervezeteknek, egyházaknak.

Az alap indulóösszege 16.331.872,- Ft, amelyet növel a korábbi támogatások törlesztéséből származó bevétel.

Az Alap pénzeszközeit a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat mindenkori költségvetésében külön soron szerepelteti, szükséges feltöltéséről esetileg dönt.

Az Alap összege önkéntes hozzájárulással növelhető.

Az Alapból nyújtható támogatás formái:

fejlesztési pályázatok előkészítése, nyertes pályázatok sajátforrás igényének teljes
vagy részbeni megelőlegezése, illetve fejlesztések visszatérítendő kamatmentes
támogatása
természeti katasztrófák által okozott károk, veszélyhelyzetek enyhítésének vissza
nem térítendő támogatása (vis major)
Forráshiány miatt a vis major támogatás 2014. január 1-jével szünetel.

I. ) Fejlesztési pályázatok előkészítése, nyertes pályázatok sajátforrás igényének teljes vagy részbeni megelőlegezése, illetve fejlesztések visszatérítendő kamatmentes támogatása feltételei

Támogatásra jogosult az a települési/nemzetiségi önkormányzat, ahol

- a lakónépesség 2500 fő alatti, vagy
- amely éves költségvetési főösszege - fejlesztési pályázatnál leszámítva belőle a pályázott fejlesztési támogatás kiadásait - nem haladja meg a 350 millió Ft-ot

Támogatható célok:

- fejlesztési célú pályázatok előkészítése (tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, esélyegyenlőségi tervek, illetve a pályázati kiírásban feltételként szereplő egyéb tervek, tanulmányok),
- elnyert fejlesztési célú, illetve vis major pályázati támogatás esetén saját forrás részbeni vagy teljes megelőlegezése,
- fejlesztések (települések fejlődését, az önkormányzati feladatellátás jogszabályi megfeleltetését biztosító, az ellátás színvonalát javító, hiányt pótló fejlesztések)

A támogatás mértéke: pályázatonként: 100.000,-Ft-tól - 3.000.000,- Ft.
Egy önkormányzat többször is pályázhat, de a támogatás összege évente nem haladhatja meg együttesen a 3.000.000,- Ft-ot.

A visszatérítendő támogatás nyújtásának nem feltétele a saját forrás vállalása.

A támogatási igény benyújtása: pályázat útján folyamatos
A benyújtás módja: postai úton 1 példányban
A benyújtás helye: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, 2800. Tatabánya, Fő tér 4.

A pályázat tartalma: Pályázati szabályzat 5. pontja szerint

Döntés a támogatásról:
A támogatás odaítéléséről a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés dönt.
A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek azok a települések, amelyek

- lakónépessége nem éri el az 1.000 főt,
- helyi adóbevétele nem haladja meg a 30 millió Ft-ot,
- a benyújtást megelőző évben, illetve a benyújtás évében ÖNHIKI támogatásban részesültek.

Támogatás folyósítása:
A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül kerül sor.

A visszatérítendő támogatás visszafizetése:
Az elnyert kamatmentes visszatérítendő támogatás összegét a folyósítást követő hónaptól havonkénti gyakorisággal, azonos összegben, a hónap utolsó napján kell az alábbiak szerint visszafizetni:

Ha a támogatás összege maximum

Visszafizetés időtartama

1.000.000

12

2.000.000

18

3.000.000

24

 

II. Természeti katasztrófák által okozott károk, veszélyhelyzetek (vis major) enyhítése vissza nem térítendő támogatásának feltételei

Támogatásra jogosult az a magánszemély, illetve nonprofit szervezet, vagy egyház, akinek állandó lakóhelye, illetve aminek bejegyzett székhelye vagy telephelye Komárom-Esztergom megye közigazgatási területén van és lakhatása ellehetetlenült, megnehezült, illetve működése veszélybe került, továbbá ha állami és/vagy biztosítótársaság és/vagy önkormányzat általi kártérítésre nem jogosult, és nem rendelkezik biztosítással, illetve a biztosító a kárt csak részben térítette meg.

Támogatható célok:

  • természeti (hidrológiai, geológiai, meteorológiai) katasztrófák által okozott károk részbeni enyhítése, illetve a kialakult veszélyhelyzetek megszüntetése, ezáltal a további károk megelőzése
  • civilizációs eredetű katasztrófák által okozott károk részbeni enyhítése, illetve a kialakult veszélyhelyzetek megszüntetése, ezáltal a további károk megelőzésre

A támogatás mértéke:
A vissza nem térítendő támogatás összege pályázatonként max 1.000.000,- Ft.
A támogatás megítélésének és folyósításának nem feltétele a saját erő vállalása.

A támogatási igény benyújtása: pályázat/kérelem útján folyamatos

A benyújtás módja: postai úton 1 példányban
A benyújtás helye: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, 2800. Tatabánya, Fő tér 4.
A pályázat/kérelem formanyomtatványát, a benyújtandó mellékleteket és pályázat tartalmát a pályázati szabályzat 4. sz. melléklete tartalmazza.

Kivételesen - több települést érintő nagyobb természeti vagy civilizációs katasztrófák esetén - a Közgyűlés pályázatot is kiírhat az adott káresemény károsultjainak, amely elérhető a www.kemoh.hu honlapon. A pályázati felhívásról az érintett települések önkormányzatai tájékoztatást kapnak.

A támogatást igénylő a pályázatához csatolni köteles a lakóhelye, illetve székhelye, vagy telephelye szerint illetékes önkormányzat támogató nyilatkozatát. Az illetékes települési önkormányzat támogató nyilatkozatával tudomásul veszi, hogy megítélt támogatás esetén közreműködő szerepet vállal a támogatás folyósításában, illetve a támogatás felhasználásának ellenőrzésében.

További információ kérhető:

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal:

Petrikné Molnár Erika 34-517-217; petrikne.erika@kemoh.hu
Pengő Julianna 34-517-119; pengo.julianna@kemoh.hu


Letölthető dokumentumok:

Szabályzat

Pályázati adatlap fejlesztési célú pályázatokhoz
Felhatalmazó levél inkasszóra
Támogatási szerződésminták fejlesztési támogatásokhoz

 

2011-04-06 12:03 -=Vissza=-

www.kemoh.hu


Közérdekű adatok
Kormányhivatal
Partnerlinkek

Települési Pályázati és Fejlesztési Alap


Idegenforgalom