Megyénkről... Önkormányzat... Területfejlesztés... Keresés a portál oldal híreiben, dokumentumaiban...
VÁLASZTÁS

Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Iroda

Nemzeti Választási Iroda

Határozatok

Korábbi választások


K-EM Közoktatásáért Közalapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet

A Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet

 1. a kortárs irodalmi, művészeti, helytörténeti, történeti, tudományos és esztétikai értékeket képviselő megyei folyóiratoknak, azok tartalmának a megyében működő középiskolákhoz, középfokú iskolákhoz történő eljuttatása támogatására, valamint
 2. a hagyományos tanulmányi versenyek, művészeti versenyek és bemutatók kistérségi, megyei szintű megrendezésének, illetve a megyei, regionális, országos versenyen résztvevők költségeinek (nevezési díj, utazási költség) támogatására.

Letölthető dokumetumok:


A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATOT HIRDET

1.800.000,-Ft keretösszegben

az alábbi pályázati témakörökben

 

A Közalapítvány egyik célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, mint közhasznú tevékenység megyei közoktatási fejlesztési tervben megfogalmazott körzeti, térségi feladatainak a támogatása. Ennek érdekében 2011. évben pályázatot hirdet:

2011/I.

a kortárs irodalmi, művészeti, helytörténeti, történeti, tudományos és esztétikai értékeket képviselő megyei folyóiratoknak, azok tartalmának a megyében működő középfokú nevelési-oktatási intézményekhez történő eljuttatása támogatására.

A pályázat célja: A anyagi támogatás biztosításával segíteni a kortárs irodalmi, művészeti, helytörténeti, történeti, tudományos és esztétikai értékeket közvetítő és a helyi értékekre figyelő megyei folyóiratok nyomtatott formában történő eljuttatását a Komárom-Esztergom megyei középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanuló fiatalok, illetve az őket oktató pedagógusok minél szélesebb köréhez.

Pályázók köre: Komárom-Esztergom megyei székhelyű irodalmi, művészeti, helytörténeti, történeti, tudományos folyóiratok kiadói.

Pályázati feltétel: A pályázó mutassa be az általa kiadott folyóiratot, illetve a pályázati kiírásban szereplő cél megvalósítására irányuló programját, melyen keresztül a folyóirat, illetve annak tartalma minél szélesebb körben eljuthat a Komárom-Esztergom megyében működő középfokú nevelési-oktatási intézmények tanáraihoz, diákjaihoz.

Pályázati díj, pályázati önrész: nincs

Az elnyerhető támogatás maximális összege: 500.000,-Ft

Pályázati keretösszeg: 1.000.000.- Ft

A pályázatok benyújtásának határideje (postai bélyegző kelte): 2011. október 17. (hétfő), illetve személyesen 2011. október 17-én 16 óráig.
Cím: Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány, 2800 Tatabánya, Fő tér 4.
(személyes benyújtás esetén: I. emelet 120. szoba, Nagyné Dékán Ottília)
Határidő után érkezett pályázatokat a kuratórium nem bírál el, azokat indoklás nélkül elutasítja.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. október 31.

Elszámolási határidő: a támogatott pályázati program megvalósítását követően, de legkésőbb 2011. december 31-ig. Az a pályázó, aki az adott határidőig nem tud elszámolni a támogatási összeggel, kizárja magát a következő évi pályázati lehetőségből.

A támogatást elnyert pályázóval a kuratórium szerződést köt, amely tartalmazza a támogatás összegét, a felhasználás rövid leírását, az elszámolás rendjét.
A támogatás utalása a támogatói szerződés aláírását követő 15 napon belül történik, utólagos elszámolással.

A pályázatot zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani az alábbiak szerint:

 • pályázati adatlap
 • pályázati program ismertetése, az elérni kívánt célcsoport megjelölése
 • a program költségterve

A pályázat megfelelésének elvárt tartalmi kritériumai:

 • a támogatási igény szöveges indoklása,
 • a pályázat költségvetésének indoklása, részletezettsége,
 • a pályázat költségvetésének realitása,
 • a pályázattal érintett célcsoport létszámának nagysága,
 • a pályázat kidolgozottsága, összbenyomása.

A pályázati adatlap letölthető a megyei önkormányzat honlapjáról: www.kemoh.hu


2011/II.

A hagyományos tanulmányi versenyek, művészeti versenyek és bemutatók kistérségi, megyei szintű megrendezésének, illetve a megyei, regionális, országos versenyen résztvevők költségeinek (nevezési díj, utazási költség) támogatása

A pályázat célja: anyagi támogatást nyújtani az óvodáknak, iskoláknak a hagyományos kistérségi és megyei versenyek megrendezéséhez, és biztosítani a képességes és ambiciózus diákok részvételét a megyei és országos szintű tehetségfejlesztő versenyeken.

Pályázók köre: Komárom-Esztergom megye területén működő állami, önkormányzati fenntartású óvodák, általános iskolák, szakiskolák, középiskolák és alapfokú művészetoktatási intézmények, illetve mindazon óvodák, általános iskolák, szakiskolák, középiskolák és alapfokú művészetoktatási intézmények, amelyek érvényes Közoktatási megállapodás illetve Egyoldalú nyilatkozat alapján végzik közoktatási tevékenységüket. Ennek tényét a nevezett dokumentumok megküldésével szükséges igazolni.

Pályázati díj, pályázati önrész: nincs

Az elnyerhető támogatás maximális összege: 50.000,- Ft.

Pályázati keretösszeg: 800.000,- Ft

A pályázatok benyújtásának határideje (postai bélyegző kelte): 2012. január 31. (kedd), illetve személyesen 2011. január 31-én 12 óráig.
Cím: Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány, 2800 Tatabánya, Fő tér 4.

Határidő után érkezett pályázatokat a kuratórium nem bírál el, azokat indoklás nélkül elutasítja.

Intézményenként (tagintézményenként) 1 pályázat adható be.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. február 29.

Elszámolási határidő: a támogatott pályázati program megvalósítását követően, de legkésőbb 2012. június 30-ig. Az a pályázó, aki az adott határidőig nem tud elszámolni a támogatási összeggel, kizárja magát a következő évi pályázati lehetőségből.

A támogatást elnyert pályázóval a kuratórium szerződést köt, amely tartalmazza a támogatás összegét, a felhasználás rövid leírását, az elszámolás rendjét.
A támogatás utalása a támogatói szerződés aláírását követő 15 napon belül történik, utólagos elszámolással.

A pályázatot zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani az alábbiak szerint:

 • pályázati adatlap
 • pályázati program,
 • a program költségterve

A pályázat megfelelésének elvárt tartalmi kritériumai:

 • a támogatási igény szöveges indoklása,
 • a pályázat költségvetésének indoklása, részletezettsége,
 • a pályázat költségvetésének realitása,
 • a pályázattal érintett célcsoport létszámának nagysága,
 • a pályázat kidolgozottsága, összbenyomása.

A pályázati adatlap letölthető a megyei önkormányzat honlapjáról: www.kemoh.hu

 

2011-09-29 15:53 -=Vissza=-

www.kemoh.hu

Közérdekű adatok
Kormányhivatal
Partnerlinkek

Települési Pályázati és Fejlesztési Alap


Idegenforgalom