Megyénkről... Önkormányzat... Területfejlesztés... Keresés a portál oldal híreiben, dokumentumaiban...
VÁLASZTÁS

Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Iroda

Nemzeti Választási Iroda

Határozatok

Korábbi választások


Múzeumi pályázat

Pályázati felhívás

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke
A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján
pályázatot hirdet a

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága
(2890 Tata, Néppark)

gazdasági-vezetői (magasabb vezető)

beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A munkavégzés helye:
   
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága
   2890 Tata, Néppark.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A gazdasági igazgató kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy a megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnökének jogköre.
Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága igazgatója

A vezetői megbízás időtartama: magasabb vezetői megbízás a pályázat elnyerését követő 5 évre szól
A beosztás betölthető a pályázatok eredményes elbírálását követően azonnal.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gazdasági vezető irányítja és ellenőrzi az önálló költségvetési intézmény gazdasági (pénzügyi-számviteli) szervezetét; a költségvetési szerv által foglalkoztatott, a gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős alkalmazottnak iránymutatást ad, azt ellenőrzi.
A 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 17. §-ában meghatározott feladatok.

Bérezés és juttatás: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv (Kjt.) alapján valamint a munkáltatói döntés szerint.

Pályázati feltételek:

 • Felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy a felsőoktatásban szerzett egyéb végzettséggel (közgazdasági, pénzügyi felsőoktatásban szerzett képesítés) és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés
 • Szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 151. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartások valamelyikében, továbbá rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel
 • büntetlen előélet
 • közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll

Előnyt jelent:

 • a pályázati feltételek között meghatározott iskolai végzettséghez kötött területen szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
 • Legalább 3-5 éves vezetői gyakorlat

Pályázatnak tartalmaznia kell:

 • személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok hiteles másolatait,
 • 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt,
 • a pályázati feltételként előírt vezetői gyakorlat igazolását,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • A pályázó nyilatkozatát a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan.

Pályázati benyújtásának módja:

A pályázatot a pályázati felhívásnak a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Közigazgatási Központ (KSZK) internetes oldalán történő megjelenést követő 30 napon belül egy példányban , zárt borítékban kell benyújtani a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke, Popovics György címére (2800 Tatabánya, Fő tér 4. szám). A pályázati felhívás a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat honlapján is megjelenik.

A pályázatot „ Múzeumi pályázat” megjelöléssel kell ellátni.
(A pályázat a KSZK internetes oldalán 2011. november 14. jelenik meg.)

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázati eljárás a pályázati határidő lejártát követően kerül lefolytatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt) 20/A §-ában, továbbá a Kjt művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen történő végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) számú Kormányrendelet 7. §-ában foglaltaknak megfelelően. A véleményező bizottság összehívására a kinevezési jogkör gyakorlója jogosult. A kinevezési jogkör gyakorlója az Ámr. 18. §. (1) - (2) bekezdésében meghatározott követelmények alól a (3) bekezdés szerint felmentést adhat.

A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az intézményről további információt Mátyusné Kovács Cecília, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Költségvetési és Számviteli Osztály osztályvezetője ad a 06-(34)-517-230 telefonszámon.

 

 

2011-11-14 15:44 -=Vissza=-

www.kemoh.hu

Közérdekű adatok
Kormányhivatal
Partnerlinkek

Települési Pályázati és Fejlesztési Alap


Idegenforgalom