Megyénkről... Önkormányzat... Területfejlesztés... Keresés a portál oldal híreiben, dokumentumaiban...
VÁLASZTÁS

Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Iroda

Nemzeti Választási Iroda

Határozatok

Korábbi választások


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány
Kuratóriuma (2800 Tatabánya, Fő tér 4.)

PÁLYÁZATOT HIRDET
az általa alapított Öveges József megyei pedagógiai díjra
 

A pályázat célja:

 • a) a Komárom-Esztergom megyei - a megyei fejlesztési tervben szereplő - intézményekben kiemelkedő munkát végző pedagógusok (óvodai, általános iskolai, középiskolai, szakiskolai, művészetoktatási, kollégiumi) munkájának elismerése Öveges József-díjjal,
 • b) azon pedagógusok erkölcsi és anyagi elismerése, akik nevelő-oktató munkájuk során, illetve életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a gyermekek harmonikus személyiség-formálása, a pedagógus élethivatás mellett.

Pályázati feltételek:

 • pályázatot valamely intézményi közösség nyújthat be (intézményvezetés, nevelőtestület, szakmai munkaközösség, szülői választmány, diákönkormányzat);
 • a díjra olyan személy javasolható, aki legalább 10 évi pedagógiai munkát végzett Komárom-Esztergom megyében;
 • a Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumához a pedagógiai munka értékelésén alapuló pályázat nyújtandó be;
 • az értékelést a díjra javasolt pedagógus munkáltatójával el kell fogadtatni;
 • a munkáltató egyetértését aláírásával igazolja.

  Az értékelésnek tartalmaznia kell:

  - a javasolt személy szakmai életútját,

  - az intézményi közösségekhez való viszonyulását,

  - a nevelés-oktatás terén elért kiemelkedő eredményeit,

  - azok elemzését, értékelését;

   

  Pályázni a pályázathoz rendszeresített „Pályázati adatlap” felhasználásával lehet (letölthető a www.kemoh.hu honlapról), amelynek kötelező mellékletét képezi az értékelésen alapuló javaslat.

  A pályázat beérkezési határideje: 2012. május 25.

  A pályázathoz csatolni kell a pályázati díj (5.000,-Ft) befizetését igazoló szelvény másolatát.

  Számlaszám: Magyar Államkincstár 10036004-00320061-00000017

  Hiányosan, illetve határidőn túl beérkező pályázattal a Kuratórium érdemben nem foglalkozik.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 29.

  A díj átadásának ideje a 2012. évi megyei pedagógusnapi ünnepség.A Kuratórium a pályázati javaslatok elbírálásáról hozott döntését nem indokolja.

   

  Letölthető dokumentumok:

   

2012-05-07 14:43 -=Vissza=-

www.kemoh.hu

Közérdekű adatok
Kormányhivatal
Partnerlinkek

Települési Pályázati és Fejlesztési Alap


Idegenforgalom