Megyénkről... Önkormányzat... Területfejlesztés... Keresés a portál oldal híreiben, dokumentumaiban...
VÁLASZTÁS

Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Iroda

Nemzeti Választási Iroda

Határozatok

Korábbi választások


Pályázati felhívás a 2009. évi "PRO ARTE - Komárom-Esztergom Megye Művészeti Ösztöndíj" elnyerésére

Pályázati felhívás

A 2009. évi "PRO ARTE - Komárom-Esztergom Megye Művészeti Ösztöndíj" elnyerésére

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a megye kulturális életének felpezsdítése érdekében PRO ARTE - Komárom-Esztergom Megye Művészeti Ösztöndíjat alapított, melyet a megyében a képzőművészet, az iparművészet, a zene- és táncművészet, a filmművészet, fotóművészet, és az irodalom területén alkotók pályázat útján nyerhetnek el.

Az Ösztöndíjra évente egy alkalommal nyújthat be pályázatot az a művész, aki:

 1. Komárom-Esztergom megyében állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
 2. 35. életévét a pályázat benyújtásának határidejéig (2008. november 7.) még nem töltötte be
 3. végzettsége alapján a képzőművészet, az iparművészet, a zene- és táncművészet terén alkot, illetve e területek valamelyikén államilag elismert diplomát adó felsőoktatási intézmény hallgatója, vagy az irodalom terén tevékenykedik.

Ösztöndíjban az részesülhet, aki a fentiekben meghatározott feltételeknek megfelel, és a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolja.

Az Ösztöndíj

 • a közgyűlés évente egy ösztöndíjat adományoz.
 • pályázat benyújtásának határideje: 2008. november 7.
 • címzettje: Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Simon Géza alelnök (2800 Tatabánya, Fő tér 4.)
 • időtartama: évente január 1-től december 31-ig terjedő 12 hónap,
 • átadására, az ösztöndíj decemberi odaítélését követő január 22-én a Magyar Kultúra Napja megyei rendezvényén kerül sor,
 • havi nettó összege a mindenkori legkisebb munkabér bruttó összegével azonos,
 • folyósítása megszűnik:
  1. az ösztöndíjról történő lemondásával
  2. halálával
 • az ösztöndíjas az ösztöndíj leteltét követő év januári ülésén tájékoztatja a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlést az ösztöndíj ideje alatt végzett tevékenységéről,
 • alkotását, az ösztöndíjat követő év januárjában a Magyar Kultúra Napja megyei rendezvényén mutatja be,
 • amennyiben az ösztöndíjas nem teljesíti benyújtott pályázatában vállalt feladatát, a felvett ösztöndíj egészének visszafizetési kötelezettsége terheli.

A pályázat tartalmi elemei, mellékletei művészeti áganként
A benyújtott ösztöndíjpályázatnak minden esetben tartalmaznia kell:
a pályázó szakmai önéletrajzát, és az ösztöndíj idejére vonatkozó művészeti terveit. Nyilatkozatát arról, hogy régebbi és új alkotásainak bemutatásával gazdagítja a Magyar Kultúra Napja megyei programjait. Hozzájárulását ahhoz, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés az ösztöndíj segítségével létrejött alkotást térítésmentesen bemutathatja, az alkotásról készült reprodukciót az ösztöndíjjal kapcsolatos közleményekben az alkotó nevének és ösztöndíjának feltüntetése mellett, önkormányzati kiadványokban térítésmentesen megjelentetheti, a ösztöndíjasainak névsorát az általuk művelt művészeti ág megjelölésével közreadhatja. Végezetül az ösztöndíjas kötelezettség vállalását arra vonatkozóan, hogy minden arra alkalmas, vele kapcsolatos kiadványban feltünteti, hogy mely évben részesült a PRO ARTE - Komárom-Esztergom Megyei Művészeti Ösztöndíj támogatásában.

 1. Képző-, ipar- és fotóművészek a pályázatának mellékletei:
  • Munkásságukat méltató írások, kritikák fénymásolatban,
  • Eddigi egyéni és csoportos kiállításaik felsorolása,
  • Eddig elnyert ösztöndíjaik és egyéb díjaik, kitüntetéseik felsorolása

 2. A filmművészek pályázatának mellékletei:
  • A megalkotni kívánt film szinopszisa,
  • A pályázókról vagy műveikről megjelent írások, kritikák fénymásolatban,
  • Eddigi alkotásaik felsorolását,
  • Bemutatásuk helyének idejének felsorolása,
  • Eddig elnyert ösztöndíjaikat és egyéb díjaik, kitüntetéseik felsorolása

 3. Az írók, költők pályázatának mellékletei:
  • A róluk megjelent írásokat, kritikák fénymásolatban,
  • Eddigi alkotásaikat magukban foglaló kiadványok felsorolása,
  • A megjelenésük helyének, idejének felsorolása
  • Eddig elnyert ösztöndíjaikat és egyéb díjaik, kitüntetéseik felsorolása

 4. Zeneművészet területén alkotók pályázatának mellékletei:
  • A róluk megjelent írások, kritikák fénymásolatban
  • Eddigi műveik felsorolását,
  • Bemutatásuk helyének, idejének felsorolása,
  • Eddig elnyert ösztöndíjaik és egyéb díjaik, kitüntetéseik felsorolása

 5. Táncművészet területén alkotók pályázatának mellékletei:
  • A róluk megjelent írásokat, kritikák fénymásolatban
  • Eddigi koreográfiáik felsorolása,
  • Bemutatásuk helyének, idejének felsorolása,
  • Eddig elnyert ösztöndíjaikat és egyéb díjaikat, kitüntetéseik felsorolása

A pályázatok elbírálása és odaítélése:

 • A pályázatokat a pályázati anyag alapján a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága véleményezi, majd javaslatot tesz az ösztöndíjas személyére a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlésnek.
 • A bizottság véleményének és a javaslatának kidolgozásához külső szakértőket is igénybe vehet. A külső szakértők személyéről esetenként a bizottság dönt.
 • A Művelődési Bizottság az Ösztöndíj ügyében évente egy alkalommal, a pályázat benyújtásának határidejét követő 15 napon belül ülésezik.
 • A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a tárgyév decemberi közgyűlésén dönt az Ösztöndíj odaítéléséről.
 • Az Ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a pályázatot elnyert személy és a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés között, az ösztöndíj folyósításának feltételeit rögzítő szerződés jöjjön létre.

 

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága

 

2008-10-10 14:11 -=Vissza=-

www.kemoh.hu

Közérdekű adatok
Kormányhivatal
Partnerlinkek

Települési Pályázati és Fejlesztési Alap


Idegenforgalom