Megyénkről... Önkormányzat... Területfejlesztés... Keresés a portál oldal híreiben, dokumentumaiban...
VÁLASZTÁS

Választási szervek

Választási ügyintézés

2024.évi általános választások

Korábbi választások


Ülnökválasztás 2023. 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

1. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1.1.

Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

1.2.

A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1.3.

Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1.4.

Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

1.5.

Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

1.6.

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

1.7.

Költségvetési szervek

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

2.I.

Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.II.

Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

2.III.

Közzétételi egység: Közszolgáltatások

2.IV.

Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

2.V.

Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

2.VI.

Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

2.VII.

Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

2.VIII.

Közzétételi egység: Pályázatok

2.IX.

Közzétételi egység: Hirdetmények

2.X.

Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

2.XI.

Közzétételi egység: Közzétételi listák

   

3. Gazdálkodási adatok

 

3.1.

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók

3.2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

3.3.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

3.4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

3.6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

  • 2007.
  • 2008.évi költségvetésben nulla

Tájékoztatás közérdekű adatok egyedi igénylésének és teljesítésének szabályairól

 

Adobe Reader letöltésea linkre kattintva pdf formátumba nyílik meg a link tartalma
a pdf formátum megtekintéséhez Adobe Reader szükséges, mely ingyenes, letölthető

 


www.kemoh.hu


sacravelo.eu

Pályázati felhívás civil szervezetek részére
Vármegyei Felzárkózási Fórumban való részvételreKözérdekű adatok
Kormányhivatal
Partnerlinkek

Települési Pályázati és Fejlesztési Alap


Idegenforgalom