Megyénkről... Önkormányzat... Területfejlesztés... Keresés a portál oldal híreiben, dokumentumaiban...
VÁLASZTÁS

Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Iroda

Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság

Nemzeti Választási Iroda

Határozatok

Ülnökválasztás 2019.

Korábbi választások 

Települési Pályázati és Fejlesztési Alap

Pályázati Felhívása

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Települési Pályázati, Fejlesztési Alapjának (továbbiakban: Alap) célja, hogy kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújtson a megye települési és nemzetiségi önkormányzatainak fejlesztési törekvéseik megvalósításához, valamint szükség esetén biztosítsa a megyei önkormányzat kötelező - a települések fejlesztéseinek előkészítéséhez, megvalósításához kapcsolódó - előkészítési és projektmenedzsmenti feladatellátása költségeinek megelőlegezését.

 Az Alap pénzeszközeit a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat mindenkori költségvetésében külön soron szerepelteti, szükséges feltöltéséről esetileg dönt.

Az Alap összege önkéntes hozzájárulással növelhető.

Az Alapból nyújtható támogatás formája: kamatmentes visszatérítendő támogatás.

Támogatásra jogosult az a települési/nemzetiségi önkormányzat, ahol

- a lakónépesség 2500 fő alatti, vagy

- amely éves költségvetési főösszege - fejlesztési pályázatnál leszámítva belőle a pályázott fejlesztési támogatás kiadásait - nem haladja meg a 350 millió Ft-ot. ( A közös hivatalok, illetve társulások székhelyeként funkcionáló önkormányzatok esetében a közös hivatalok, illetve a társulásban működtetett intézmények költségvetéséből csak a pályázatot benyújtó önkormányzatra eső hányad kerül figyelembevételre. Ezt a pályázónak külön kell kimunkálnia.)

Támogatható célok:

a, fejlesztési célú pályázatok előkészítése (tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, esélyegyenlőségi tervek,
    illetve a pályázati kiírásban feltételként szereplő egyéb tervek, tanulmányok),

b, elnyert fejlesztési célú pályázati támogatás esetén a saját forrás részbeni vagy teljes megelőlegezése, nem
    támogatott, de indokolt projektelemek, kiadások előfinanszírozása.

A támogatás mértéke: pályázatonként: 100.000 - 3.000.000,- Ft.

Egy önkormányzat többször is pályázhat, de a támogatás összege évente nem haladhatja meg együttesen a 3.000.000,- Ft-ot.

A visszatérítendő támogatás nyújtásának nem feltétele a saját forrás vállalása.

A támogatási igény benyújtása: pályázat útján folyamatos.

A benyújtás helye: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, 2800. Tatabánya, Fő tér 4. postai címre, valamint az elnoki@kemoh.hu elektronikus címre.

A benyújtás módja: postai úton 1 példányban

A pályázat tartalmi és formai követelményei: Pályázati szabályzat 5. pontja szerint

Döntés a támogatásról: A támogatás odaítéléséről a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés dönt.

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek azok a települések, amelyek

- lakónépessége nem éri el az 1.000 főt,

- helyi adóbevétele nem haladja meg a 30 millió Ft-ot,

- a benyújtást megelőző évben, illetve a benyújtás évében ÖNHIKI támogatásban részesültek.

Támogatás folyósítása:
A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül kerül sor.

A visszatérítendő támogatás visszafizetése:
Az elnyert támogatás összegét a folyósítást követő hónaptól, havonkénti gyakorisággal, azonos összegben, a hónap utolsó napjáig kell az alábbiak szerint visszafizetni:

Ha a támogatás összege
maximum Ft

Visszafizetés időtartama

1.000.000

 10

2.000.000

 16

3.000.000

 20


További információ kérhető:
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal:
Petrikné Molnár Erika 34-517-217; petrikne.erika@kemoh.hu
Hummel Rudolf 34- 517-155; hummel.rudolf@kemoh.hu

Letölthető dokumentumok:

Szabályzat

Pályázati adatlap
Felhatalmazó levél inkasszóra
Támogatási szerződésminták


www.kemoh.hu

sacravelo.eu
Közérdekű adatok
Kormányhivatal
Partnerlinkek

Települési Pályázati és Fejlesztési Alap


Idegenforgalom