Megyénkről... Önkormányzat... Területfejlesztés... Keresés a portál oldal híreiben, dokumentumaiban...
VÁLASZTÁS

Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Iroda

Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság

Nemzeti Választási Iroda

Határozatok

Ülnökválasztás 2019.

Korábbi választások 

HIRDETMÉNY
a bírósági ülnökök 2019. évi soron kívüli jelöléséről

A bírósági ülnökök legutóbbi választása 2019. március 07. és 2019. április 30. között volt.

Az eltelt időszak óta a Tatabányai Törvényszék vonatkozásában 2 fő fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban közreműködő ülnök soron kívüli megválasztása vált szükségessé. Ennek érdekében a köztársasági elnök az OBH elnökének előterjesztésére, a 2019. évi soron kívüli ülnökválasztást 2019. augusztus 1. és 2019. szeptember 30. napja közötti időpontra tűzte ki.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének döntése szerint a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a Tatabányai Törvényszékre 2 fő fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban közreműködő ülnök választ.

Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. (A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.)

A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag pedagógus, pszichológus, vagy a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a megyében működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket foglalkoztató vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

Az ülnökök jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztató, a jelöléshez szükséges iratminták (fk ülnök részére jelölés minta, jelölést elfogadó nyilatkozat minta) letölthetők a honlapról (www.kemoh.hu), vagy személyesen átvehetők a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) I. emelet 164. szobájában, Nagyné Dékán Ottíliánál. Az ülnökválasztással kapcsolatban további tájékoztatás kérhető a 06/34-511-221-es telefonszámon.

A jelöléseknek legkésőbb 2019. augusztus 26-án (hétfő) 16:00 óráig kell beérkezni a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatalhoz postai úton (2800 Tatabánya, Fő tér 4.), vagy közvetlen benyújtással. (Jegyzői Titkárság I. emelet 164.). A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát, és érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát.


Tatabánya, 2019. augusztus 14.


Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke

Letölthető dokumentumok:

Bírósági ülnökké jelölés: 4/a, 4/b, 4/c melléklet
Bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról nyilatkozat: 5. számú melléklet
Bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei: 3. számú melléklet


HIRDETMÉNY
a bírósági ülnökök 2019. évi jelöléséről

A bírósági ülnökök megbízatása 4 évre szól. Mivel a legutóbbi választás 2014. évben volt, így az új ülnökök megválasztása 2019. évben ismét esedékessé vált. A Köztársasági Elnök a KEH/01231-2/2019. számú határozatával a választást 2019. március 07. és 2019. április 30. közötti időtartamra tűzte ki.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének döntése szerint a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a Tatabányai Törvényszékre 6 ülnököt, akik közül 3 fő fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban közreműködő ülnök, illetve a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 8 fő ülnököt választhat.

Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. (A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.)

A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag pedagógus, pszichológus, vagy a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Az ülnököket Komárom-Esztergom megye illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a megye illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a megyében működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket foglalkoztató vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

Az ülnökök jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztató, a jelöléshez szükséges iratminták (sima ülnök/fk ülnök/KMB ülnök részére jelölés minta, jelölést elfogadó nyilatkozat minta) letölthetők a honlapról (www.kemoh.hu), vagy személyesen átvehetők a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) I. emelet 164. szobájában, Nagyné Dékán Ottíliánál. Az ülnökválasztással kapcsolatban további tájékoztatás kérhető a 06/34-511-122-es telefonszámon.

A jelöléseknek legkésőbb 2019. április 15-én (hétfő) 16:00 óráig kell beérkezni a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatalhoz postai úton (2800 Tatabánya, Fő tér 4.), vagy közvetlen benyújtással. (Jegyzői Titkárság I. emelet 164.). A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát, és érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát.


Tatabánya, 2019. március 21.


Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke

Letölthető dokumentumok:

Bírósági ülnökké jelölés: 4/a, 4/b, 4/c melléklet
Bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról nyilatkozat: 5. számú melléklet
Bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei: 3. számú melléklet


www.kemoh.hu


sacravelo.eu
Közérdekű adatok
Kormányhivatal
Partnerlinkek

Települési Pályázati és Fejlesztési Alap


Idegenforgalom