Megyénkről... Önkormányzat... Területfejlesztés... Keresés a portál oldal híreiben, dokumentumaiban...
VÁLASZTÁS

Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Iroda

Nemzeti Választási Iroda

Határozatok

Korábbi választások


Januári közgyűlés

Popovics György elnökletével a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2017. január 26-án tartotta soron következő ülését. A közgyűlés elején a képviselők egy perces néma főhajtással emlékeztek meg a 16 halálos áldozatot követelő olaszországi buszbaleset áldozatairól.

Az előzetesen kiküldött meghívóban 10 napirendi pont szerepelt. Elsőként a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló beszámolót tárgyalta a közgyűlés, melyet egyhangú szavazás mellett elfogadtak a képviselők. A második napirendi pontban a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletét és költségvetését szavazták meg a képviselők. Popovics György elnök megköszönte a pénzügyi osztály megfeszített munkáját, melynek köszönhetően a megyei önkormányzatok közül, szinte elsőként kerülhet elfogadásra megyénk költségvetése. Összességében szoros feszes, jól végrehajtó, egyensúlyos költségvetést tud elfogadni a közgyűlés.

A hatályos önkormányzati rendelet fölülvizsgálata című napirendi pontnál az Önkormányzati rendelet elfogadásával arról döntöttek, hogy július 1-je, új megnevezése szerint, a Közszolgálati Tisztviselők napja, munkaszüneti nap lesz. Elfogadták a képviselők a 2017. évi munkatervüket is. Aktuális területfejlesztési döntésekről is szavaztak a közgyűlés tagjai. Beszámoló készült az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció megvalósulásáról, melyet elfogadtak a képviselők.

A TOP-ITP végrehajtásával kapcsolatos tevékenységről, Petrikné Molnár Erika osztályvezető asszony elmondta, hogy a megyei önkormányzat 2016. december 14-én utalta vissza az 50 millió Ft megelőlegezési támogatást. A visszautalással egy időben tájékozató levélben jelezte a megyei közgyűlés elnöke a Miniszterelnökség felé, hogy a vállalt szakmai programot az önkormányzat, illetve a 100%-os tulajdonú cége megvalósította, de az előleget nem tudta igénybe venni. 

A Komárom-Esztergom Megyei Klímastratégiával kapcsolatos döntések meghozatalára is sor került. A KEHOP-1.2-15-2016-00021 kódszámú pályázat szempontjából lényeges eseményekről szóló tájékoztatót egyhangú szavazással fogadták el a képviselők.  

A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. TOP pályázatokkal kapcsolatos előkészítő munkájáról szóló előterjesztést dr. Juhász János ügyvezető egészítette ki. Elmondta, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program első pályázatai 2015 decemberében jelentek meg, így 2016-ban kezdte meg a társaság a tényleges munkát. Ehhez az egyik legfontosabb feladat volt a megfelelő képzettséggel és tapasztalattal rendelkező szakemberek felkutatása, alkalmazása. Alapvető célként tűztük ki olyan emberek foglalkoztatását, akik legalább öt éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek pályázatkezelői, -készítői vagy projektmenedzsment szakterületeken. Szakmai tevékenységükkel kapcsolatban a kiegészítésben elhangzott, hogy a Kft. a mai napig 102 db TOP 1-4 prioritású pályázat előkészítésében vett részt. Ebből 88 pályázat benyújtása konzorciumi együttműködési megállapodás keretében történt. Ez a pályázási forma a gyakorlatban azt jelenti, hogy a települési önkormányzat és a kft. együtt pályázik egy-egy projekt megvalósítására. Az önkormányzat felelőssége a fizikai beruházások megvalósítása, a társaság pedig az elvárt egyéb feladatokat végzi: előkészítés, közbeszerzés, projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása. Volt 14 eset, amikor a városi és községi önkormányzatok részsegítséget kértek a pályázataik összeállításában; üzleti terveket, elemzések készítését, a pályázatok elektronikus beküldését. A konzorciumi formában igényelt támogatás összértéke 9,25 milliárd forint. A nem konzorciumi formában megpályázottaké 1,69 milliárd forint. Ezen kívül a Területfejlesztési Kft. szerepet vállalt a Foglalkoztatási Paktum projekt előkészítésében is.

A képviselők jóváhagyták a KEM Önkormányzat közbeszerzési tervét, a KEM Területi Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött megállapodásokat a 2017-es évre, valamint a Roma Területi Önkormányzat beszámolóját a 2015-16. évi tevékenységéről.


2017-01-26 15:17 -=Vissza=-

www.kemoh.hu

Közérdekű adatok
Kormányhivatal
Partnerlinkek

Települési Pályázati és Fejlesztési Alap


Idegenforgalom