Megyénkről... Önkormányzat... Területfejlesztés... Keresés a portál oldal híreiben, dokumentumaiban...
VÁLASZTÁS

Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Iroda

Nemzeti Választási Iroda

Határozatok

Korábbi választások


Száznál több pályázat 

-Tavalyelőtt szeptemberben alakította meg a megyei közgyűlés a KEM Területfejlesztési Kft.-t. Mikor kezdődött el az érdemi munka?   

- A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) első pályázatai 2015 decemberében jelentek meg, így 2016-ban kezdte meg a társaság a tényleges munkát. Ehhez az egyik legfontosabb feladat volt a megfelelő képzettséggel és tapasztalattal rendelkező szakemberek felkutatása, alkalmazása. Alapvető célként tűztük ki olyan emberek foglalkoztatását, akik legalább öt éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek pályázatkezelői, -készítői vagy projektmenedzsment szakterületeken.

- A finanszírozás milyen forrásokból történt?
- Kezdetben az alapító megyei önkormányzat biztosította a működés költségeit, a projektekből származó támogatási előlegek megérkezéséig. Az év folyamán vállalkozási, illetve megbízási szerződéssel vállaltunk feladatokat, amelyeket önállóan is el tudtunk látni. Több olyan feladatot végeztünk, amelyek teljesítéséhez alvállalkozót vettünk igénybe.

- Mikor kellett benyújtani a TOP-os pályázatokat?
- Ez tématerületenként különbözik, tavaly április végétől októberig terjedt az intervallum. Ebben az időszakban a támogatási kérelmek összeállítására, a projekt előkészítési tevékenységek ellátására - például tanulmányok, üzleti tervek, költség-haszon elemzések megírása, költségvetések összeállítása - és az ezekhez kapcsolódó hiánypótlásokra került sor. Külső munkatársaink többsége a 2007-2013-as európai uniós ciklusban a minisztériumok, szakmai szervezetek által elfogadott szakértő. Többségük valamelyik felsőoktatási intézmény tudományos munkatársa, oktatója.

- Hány TOP-os pályázatról van szó?
- A mai napig 102 TOP 1-4. prioritású pályázat előkészítésében vettünk részt. Ebből 88 pályázat benyújtása konzorciumi együttműködési megállapodás keretében történt. Ez a pályázási forma a gyakorlatban azt jelenti, hogy a települési önkormányzat és a kft. együtt pályázik egy-egy projekt megvalósítására. Az önkormányzat felelőssége a fizikai beruházások megvalósítása, a társaság pedig az elvárt egyéb feladatokat végzi: előkészítés, közbeszerzés, projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása. Volt 14 eset, amikor a városi és községi önkormányzatok részsegítséget kértek a pályázataik összeállításában; üzleti terveket, elemzések készítését, a pályázatok elektronikus beküldését.

- Milyen értékűek a megpályázott források?
- A konzorciumi formában igényelt támogatás összértéke 9,25 milliárd forint. A nem konzorciumi formában megpályázottaké 1,69 milliárd forint. Ezen kívül a Területfejlesztési Kft. szerepet vállalt a Foglalkoztatási Paktum projekt előkészítésében is.

- Más operatív programokhoz is kapcsolódnak?
- Tavaly októbertől decemberig maradt időnk arra, hogy más területeken is vállaljunk munkát, így a Vidékfejlesztési Program, a Közigazgatás- és Közszolgálat-fejlesztési, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program több pályázati kiírása keretében is dolgoztunk.

- Van olyan, amelyet kiemelne?
- Egy tavaly augusztusi kormányrendelet arra kötelezte az önkormányzatokat, hogy csatlakozzanak központilag kifejlesztett informatikai rendszerhez, ez az ASP. A csatlakozás segítésére és finanszírozására pályázatot is kiírtak. Információs napot tartottunk a témában, amelyen 12 önkormányzat vett részt. Végül 14 településen mi készítettük el a támogatási kérelmét. A szerződéseket november végén megkötötték, decemberben le tudtuk hívni az előlegeket a településeknek.

AZ IDEI ÉVRE TERVEZETT FELADATOK

- Az idén elsődleges feladat a konzorciumban megvalósuló projektek támogatási szerződéseinek megkötése, majd az azokkal kapcsolatos további előkészítő munka - mondja Juhász János. További tanulmányokat kell készíteni, lefolytatni a közbeszerzési eljárásokat, igényelni előleget, bejelenteni a változásokat. Az első félévben várhatóak a TOP második körében meghirdetendő pályázati felhívások. A településekkel való egyeztetések alapján 20-30 pályázat benyújtásával számolunk, 3,5-4,5 milliárd forint támogatási igénnyel. Ezen kívül szeretnénk feladatokat vállalni gazdaságfejlesztési és a vidékfejlesztési projektekben is.

NÉGY NAGY MEGYEI PROJEKT

A Nemzetgazdasági Minisztérium várhatóan az első negyedévben dönt a cikkben említett projektekről.

A kisbéri iparterület kialakítása egy 600 milliós zöldmezős beruházás keretében valósulhat meg. A város határában, egy 10 hektáros területen teljes közművesítésére kerülhet majd sor, hogy vonzóvá tegyék az idetelepülni szándékozó vállalkozások számára.

Komáromban barnamezős beruházás előkészítésében vett részt a társaság. A pályázat pozitív elbírálása esetén az egykori kombinát épületének felújítása, hasznosítása valósulhat meg mintegy 570 millió forintból pályázati támogatásból és önerőből; rekreációs, szociális és szolgáltató funkciót kaphat az ingatlan.

Vértesszőlősön hét csoport- és egy tornaszobát magába foglaló óvoda-bölcsőde komplexum létrehozására adtunk be pályázatot. A beruházás megvalósítása csaknem 400 millió forintra lenne szüksége a település önkormányzatának, melyhez a TOP támogatás mellett hitelfelvételre és önerőre is szükség lenne.

Lábatlanon ökoturisztikai látogatóközpont kialakítása szerepel a tervek között, mely közel 240 millió forintból valósulhatna meg. A Gerenday-örökség részét képező romos épület, teljes felújítása után a Duna és a Gerecse természeti értékeit és ipari múltját szeretnék bemutatni az érdeklődőknek. A jelenleg helyi jelentőségű védett természeti területnek számító Gerenday Kert tanösvénnyé történő továbbfejlesztésére is sor kerülhet. Bízunk abban, hogy a beadott pályázatok nyernek és a fent említett projektötletek megvalósulhatnak megyénkben. 

SEGÍT A MEGYE
A Komárom-Esztergom Megyei Településfejlesztési Kft-t azzal a céllal hozta létre tavalyelőtt a megyei közgyűlés, hogy segítsük a megyénkben lévő települési önkormányzatokat, a megyében lévő vállalkozásokat, pályázataik előkészítésében, menedzselésében.
A fenti számok is jól mutatják, hogy a Kft. jó végzi a dolgát, hiszen eddig települési önkormányzatok döntő többsége és egyre több vállalkozás fordult hozzánk azzal, hogy segítsünk projektjeik megvalósításában. Ez is bizonyítja, hogy maximális a bizalom a megyei önkormányzat, a területfejlesztési kft. és az ott dolgozó szakemberek iránt.

(Forrás: 24 óra)

2017-02-01 14:39 -=Vissza=-

www.kemoh.hu

Közérdekű adatok
Kormányhivatal
Partnerlinkek

Települési Pályázati és Fejlesztési Alap


Idegenforgalom