Megyénkről... Önkormányzat... Területfejlesztés... Keresés a portál oldal híreiben, dokumentumaiban...
VÁLASZTÁS

Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Iroda

Nemzeti Választási Iroda

Határozatok

Korábbi választások


Áprilisi közgyűlés

Elsőként Farkas Gábor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, megyei főkapitány tartott beszámolót a megye közrendi és közbiztonsági helyzetéről. Mint elhangzott, örvendetes, hogy a bűncselekmények száma 2010-hez képest a harmadára csökkent, 2017-ben pedig már a bűncselekmények kétharmadát fel tudták deríteni. Komárom-Esztergom megye a legkevésbé fertőzött megye az országban - a 100 ezer lakosra jutó regisztrált bűncselekmények száma megyénk illetékességi területén az előző évhez képest 18 százalékkal csökkent.

Pozsgai Zsolt r. dandártábornok személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes elmondta, a helyi közbiztonság fenntartásában rendszeres partnereik voltak a települési önkormányzatok. Köszönetét fejezte ki a megyei közgyűlésnek, amely támogatta a rendőrfőkapitányság munkáját. Biztosította a testületet, hogy a főkapitányság ebben az évben is mindent megtesz azért, hogy a megfelelő minőségű közbiztonságot biztosítsa.

A megyei katasztrófavédelem 2017. évi munkáját Szunyog Zoltán tű. ezredes, igazgató foglalta össze a testület előtt. Tűzoltósági szakterületen kiemelkedő, hogy az önkéntes egyesületek a katasztrófavédelmi műveletekbe háromszor gyakrabban kerültek bevonásra az előző évhez képest. 2017-ben Réde és Zsámbék ÖTE szerezte meg az önálló beavatkozáshoz szükséges képességeket. A korábbi évhez képest nagyobb hangsúlyt fektettek a hatósági tevékenységekre, így az óvodák, bölcsődék, társasházkezelők részére tartott tájékoztatók, aratási-betakarítási konferenciák és a tűzesetek megelőzése érdekében tartott értekezletek lefolytatására.

Dr. Hesz József tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság központi főügyeleti főosztályának vezetője hozzátette, a Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság jó munkát végzett 2017-ben is. A képviselők bizalmát kérte az ezredes felé, akit az elmúlt évben neveztek ki az igazgatóság élére.

Ezt követően a két ülés közötti napirendi pont került megtárgyalásra, melyben a fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, és az egyes közgyűlési határozatok végrehajtásáról kaptak tájékoztatást a képviselők.

Az ülésen sor került a megyei önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyására és maradványának elszámolására, majd a képviselők elfogadták a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítását.

A napirendi pontok közt szerepelt a Komárom-Esztergom megyei Integrált Területi Program III. sz. módosítása is, majd a testület döntött a „Megyei identitás erősítése” tárgyú pályázat benyújtásáról is. Beszámolók hangzottak el a megyei önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok 2017. évi gazdálkodásáról is – a napirendi pontban a Megyei Területfejlesztési Kft., a Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., a Tatabánya-Esztergom Kiemelt Járműipari Térség és Fejlődési Zóna Nonprofit Kft., valamint a Rába-Duna-Vág ETT éves gazdálkodásáról kaptak tájékoztatást a képviselők.

Az ülés végén zárt ülés keretében döntött a testület a Komárom-Esztergom Megye Gazdaságáért Kitüntető Cím adományozásáról.

2018-04-26 15:41 -=Vissza=-

www.kemoh.hu

Közérdekű adatok
Kormányhivatal
Partnerlinkek

Települési Pályázati és Fejlesztési Alap


Idegenforgalom