Megyénkről... Önkormányzat... Területfejlesztés... Keresés a portál oldal híreiben, dokumentumaiban...
VÁLASZTÁS

Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Iroda

Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság

Nemzeti Választási Iroda

Határozatok

Ülnökválasztás 2019.

Korábbi választások


Megyei közgyűlés

Elsőként a közgyűlés egyhangúan döntött arról, hogy a tárgyalandó 10 napirendi pont közül a hetediket, mely aktuális területfejlesztési kérdések meghozataláról szól, zárt ülés keretében tárgyalja meg. A napirendi pontok tárgyalása előtt dr. Balogh Zoltán az Általános Hatáskörű bizottság elnöke elmondta, hogy az összes képviselő eleget tett a törvényi előírásoknak és leadta a vagyonnyilatkozatát.

A két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeit tárgyaló napirendi pontnál Popovics György, a közgyűlés elnöke szóban tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat idén is csatlakozni kíván a közmédia által meghirdetett „Jónak lenni jó” felhíváshoz. A múlt évihez hasonlóan egy festményt kíván árverésre bocsátani, melynek bevételével támogatja a jótékony célú kezdeményezést. Ehhez kérte a közgyűlés támogatását a megyei elnök.

Második napirendi pontban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságának beszámolóját fogadták el a közgyűlés tagjai. Szóbeli kiegészítésében Balogh Zoltán a kamara megyei elnöke elmondta, hogy az agrárkamara célja a megyei agrár- és élelmiszerszektor erősítése, érdekeinek érvényesítése, valamint gyors, pontos és megbízható információk eljuttatása a gazdálkodókhoz. A megyében csaknem 7 ezer tagja van a kamarának, általuk a kamara hozzájárulhat a vidék önfenntartó és népességmegtartó képességének erősítéséhez.

Ezt követően a Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat 2019. első negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és a 2019. évi költségvetési rendelet módosítását fogadták el a képviselők.Az ötödik napirendi pontban dr. Veres Zoltán megyei jegyző és Szücsné Balogh Szilvia osztályvezető számolt be az ASP rendszer bevezetésének első éves tapasztalatairól. Az előadásokból kiderült, hogy a kezdeti nehézségek után a rendszer bevezetése zökkenőmentesen megtörtént és a használata valóban megkönnyíti a mindennapi munkát.A képviselők elfogadták a megyei önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét, melyben a következő évben felülvizsgálandó területek kerültek megjelölésre.

A közgyűlés zárt ülésen tárgyalta a 7. napirendi pontot. Ezt követően ismét nyilvános keretek között folytatódott az ülés, mely a 8. napirenddel folytatódott, ahol a Komárom-Esztergom Megyei Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról döntöttek. Az ellenzéki képviselők közül azok, akik nem tagjai a bizottságnak, jelezték, hogy részt kívánnak venni az értéktár bizottság ülésein.

Szintén a közgyűlés napirendi pontjai között szerepelt a megyei közgyűlés bizottságaival kapcsolatos döntések meghozatala és az ezzel kapcsolatos választások lebonyolítása. Popovics György elnök elmondta, hogy az előterjesztés megtárgyalásának az SZMSZ módosítása volt az előfeltétele. E szerint a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlésnek két állandó bizottsága van, a Területfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság. Mindkét bizottság megalakulását, melyekben 3 ellenzéki képviselő foglal helyet, egyhangúlag megszavazták a képviselők.

A közgyűlést követően Közmeghallgatás következett, melynek témája a „Komárom-Esztergom Megyei Szolgáltatási Út Térkép”. A közmeghallgatás két előadója Borsó Tibor alelnök és Csapucha Árpád felzárkóztatási munkatárs voltak.

2019-11-28 14:59 -=Vissza=-

www.kemoh.hu


Közérdekű adatok
Kormányhivatal
Partnerlinkek

Települési Pályázati és Fejlesztési Alap


Idegenforgalom